Welcome!
Please support generously, one of your favorite activities.

The center of the Torah and Chsidus activities.

בין מפעליה הגדולים, בולטים מבצר הכוללים 'אהלי תורה', רשת הישיבות, ארגוני האברכים, הנוער והנשים. והמכון להוצאת ספרים

קופת הצדקה של רבוה"ק, מיסודו של האדמו"ר הזקן זי"ע, וכל הכנסותיה קודש לתמיכה במשפחות נצרכות בארץ ישראל.
הקופה תומכת במשפחות בתמיכות חודשיות, קמחא דפסחא, מצבים בריאותים, נוער מתמודד ועוד.

גולת כותרת פעילות הארגון היא לחסוך אלפי שקלים מיותרים. וזאת באמצעות מכירות מסובסדות, חלוקת תלושים לרשתות, סיוע בארגון שמחות, הלוואות באמצעות גמ"ח 'אמרי מנחם' ועוד.
כשמה כן היא. קופת גמ"ח למתן הלוואות לעזרה בעת נישואי הילדים.
הרבי שליט"א בכתבו עבורם כותב "פועלים גדולות ונצורות לעזור בדרך כבוד לאברכים העומדים להשיא את יוצאי חלציהם".

Tizku L'Mitzvos!